Évf. 4 szám 3 (2019)

Gazdálkodástudományok

A fenntartható fogyasztás egy lehetséges ösztönzője

Megjelent szeptember 9, 2019
Szerzők
Karcagi-Kováts Andrea
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
, Szemerédi Eszter
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Megtekintés
Kulcsszavak
szükséglet hasznosság fenntartható fogyasztás kiegészítő alternatív pénz
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Karcagi-Kováts, A., & Szemerédi, E. (2019). A fenntartható fogyasztás egy lehetséges ösztönzője. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(3), 21–40. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.3.4.

A fenntartható fejlődés koncepciójának térhódításával és a szükségletekhez kapcsolódó kérdések ismételt előtérbe kerülésével a fogyasztáshoz kötődő alapvető fogalmakat alaposabban – a főáramú közgazdaságtan által nem vizsgált szempontokból is – elemezni kell. A fogyasztáshoz való viszonyt alapvetően meghatározza az uralkodó értékrend, melynek napjainkban lényeges eleme a fogyasztás társadalmi rangot szimbolizáló jellege. Jelen tanulmány célja a hasznosság fogalmának kritikai szemléletű vizsgálata, a fenntartható fogyasztás ösztönzéséhez kapcsolódó hagyományos és alternatív gondolkodási irányzatok, törekvések áttekintése. A szerzők érvelése alapján a hasznosságot nem lehet csupán szűken vett gazdasági megfontolások szerint vizsgálni, hanem a közösség és a jövendő generációk feltételezett érdekeit is figyelembe kell venni annak megállapítása során, hogy mit tekintünk hasznosnak. A tanulmány a fenntartható fogyasztást ösztönző alternatív pénzügyi megoldási javaslatok bemutatásával zárul. Az ismertetett példák bizonyítják, hogy az alternatív pénz-modellek alkalmasak a fenntartható fogyasztói magatartás ösztönzésére, mert ezek olyan külső motiváló eszközök, amelyek a jutalmazás révén váltják ki a kívánt viselkedésformát.