Évf. 3 szám 4 (2018)
Menedzsmenttudományok

Szabadidősport szolgáltatások értékelési lehetőségei – Felsőoktatási környezetbe adaptálva

Megjelent szeptember 30, 2018
Christa Pfau
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus-és Sportmenedzsment Intézet, Sportgazdasági- és Menedzsment Tanszék
Zoltán BácS
Debreceni Egyetem Gazdaságtudomány Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
Veronika Fenyves
Debreceni Egyetem Gazdaságtudomány Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus-és Sportmenedzsment Intézet, Sportgazdasági- és Menedzsment Tanszék
pdf

APA

Pfau, C., BácS, Z., Fenyves, V., & Bácsné Bába, Éva. (2018). Szabadidősport szolgáltatások értékelési lehetőségei – Felsőoktatási környezetbe adaptálva . International Journal of Engineering and Management Sciences, 3(4), 150–164. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2018.4.14.

A tanulmányban a sportszolgáltatások minőségi aspektusaival kapcsolatos kutatásokat és a minőség értelmezésével kapcsolatos minőségi modelleket elemezzük. A primer kutatás eredményei, öt hazai kutatóegyetem hallgatóinak véleményét dolgozza fel az egyetemi szabadidősport szolgáltatásokkal kapcsolatban. A sportszolgáltatások a szolgáltató ipar része, működésük és fenntarthatóságuk a piaci szabályozások mentén alakul. Tekintettel arra, hogy az egyetemi szabadidősport szolgáltatások a versenypiaci környezetben kapnak helyet, sok esetben az egyetemeknek külső sportszolgáltatókkal kell versenyezniük a fiatal generációk bizalmának elnyeréséért. Minőségi vizsgálatukhoz a sportcentrumok esetében alkalmazott QSport-14 mérési skálát használtuk. Utóbbi skála három szempont szerint osztja fel a sportszolgáltatásokat, nevezetesen az (1) oktatók, az (2) infrastrukturális létesítmények és eszközök és végül a kínált (3) sportprogramok szerint. A külső sportszolgáltatók és az egyetemi sportszolgáltatások természetéből fakadó különbségek és sajátosságok miatt a mérési skálát egyetemi környezetre adaptáltuk.