Évf. 1 szám 1 (2016)
Menedzsmenttudományok

Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körében

Megjelent június 10, 2016
Krisztina Dajnoki
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Péter Miklós Kőmíves
Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
pdf

APA

Dajnoki, K., & Kőmíves, P. M. (2016). Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körében. International Journal of Engineering and Management Sciences, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2016.1.14.

A cikk célja a migrációval, migránsokkal kapcsolatos attitűdök ismertetése egy egyetemi hallgatók bevonásával végzett kérdőíves vizsgálat eredményeire alapozva. A migránsok fogalmának meghatározását követően a vizsgálat eredményeit mutatjuk be. A felmérés eredményeként megállapítható, hogy az önmagukat alapvetően toleránsnak tartó hallgatók a gyakorlatban elutasítóak a migránsokkal szemben. A migránsok iskolai végzettségével kapcsolatos válaszok szerint az alapfokú végzettség és a szakmaismeret feltételezhető a migránsokról, amennyiben a válaszadók úgy ítélték meg, hogy a migránsok egyáltalán rendelkeznek mérhető iskolai végzettséggel. A válaszadók szerint a migránsok munkához való hozzáállása általánosságban rossz. Talán ezért sem szívesen dolgoznának együtt migránsokkal vagy alkalmaznának migránst a kérdésre válaszoló kitöltők.