Évf. 7 szám 3 (2022)

Menedzsmenttudományok

A haltermékek piaci versenyképességének vizsgálata

Megjelent december 11, 2022
Szerzők
Mihály Tamás
DE-GTK
, Soós Mihály
University of Debrecen, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing and Trade
Megtekintés
Kulcsszavak
haltermékek komparatív előny/hátrány versenyképesség
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Mihály, T., & Soós, M. (2022). A haltermékek piaci versenyképességének vizsgálata. International Journal of Engineering and Management Sciences, 7(3), 151–163. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2022.3.14.

A hal- és halászati termékek az emberi táplálkozás egyik kulcsfontosságú alapanyagai közé sorolhatók, s ennek következtében mind a termelés, mind pedig a kereskedelem szempontjából kiemelkedő fontosságú. A különböző feldolgozottságú haltermékek a világ számos országában elérhetőek, köszönhetően a globalizációnak és a gyors ellátási láncnak. Vizsgálatunk során szekunder adatgyűjtés segítségével vizsgáltuk a hal- és halászati termékek piacát. Az adatok több évre visszamenőleg kerültek begyűjtésre a FAO, az EUROSTAT, a COMTRADE és a KSH adatbázisaiból. A nemzetközi kereskedelem alapján megnyilvánuló komparatív előnyöket vagy hátrányokat az RCA-index segítségével határoztuk meg a különböző haltermék kategóriák esetében hazánk és az EU-27 világszinten betöltött szerepe esetében. Kutatásunk célja összehasonlítani a hazai és az Uniós különböző feldolgozottságú haltermékeit a nemzetközi helyzethez viszonyítva, különös figyelmet fordítva a főbb exportáló és importáló országokra. A tanulmány részletesen vizsgálja a kereskedelem sajátosságait, az elmúlt években megfigyelhető tendenciákat, valamint az RCA-index alapján a haltermékek versenyképességét Magyarország és az Európai Unió tagállamainak tekintetében, valamint az eredmények mögött álló ok-okozati összefüggéseket.