Mechanical and Vehicle Engineering

Analysing the Conditions of SMEs Regarding Quality Assurance in Hungary and the European Union

Published:
April 8, 2022
Authors
View
Keywords
License

Copyright (c) 2022 Zita Popovicsné Szilágyi, József Menyhárt

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Selected Style: APA
Popovicsné Szilágyi, Z., & Menyhárt, J. (2022). Analysing the Conditions of SMEs Regarding Quality Assurance in Hungary and the European Union. International Journal of Engineering and Management Sciences, 7(1). https://doi.org/10.21791/IJEMS.2022.1.5.
Abstract

Nowadays, small and medium sized enterprises (SME) have a relatively large task and expectation caused by the appearing of populated large foreign-owned enterprises in our country. In order that they will be able to cooperate with them and be able to join and integrate into the value chain they supply they must meet the high quality of standards. Obtaining then preserving quality certificates is essential for this. It can be fulfilled exclusively with thorough screening and problem identification.

This situation is exacerbated continuously by globalization in which each sector is involved. It means that they must remain competitive globally. Although in our country most of the small and medium sized enterprises bears the specific characteristics of family businesses innovation may not be avoided if they intend to stay competitive. To fulfil this quality assurance is one of its integral part.

References
 1. Abuhav, Itay (2017): ISO 9001:2015: A complete guide to quality management systems. Boca Raton: Taylor & Francis,. 429 p.
 2. Baksi, Zs. (2016): A vállalati kultúra sajátosságai a KKV szektorban. In: International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 1. (2016). No. 1. DOI: 10.21791/IJEMS.2016.1.3.
 3. Berényi, L. (2018): The spread of ISO 9001 and ISO 14001 management system standards, In: International Journal of Economics and Management Systems. vol. 3, p. 11-18
 4. Boda, Gy –Fülöp, Z. –Losonci, D. –Matyusz, Zs. (2019): Vállalatszerkezet és termelékenység. Műhelytanulmány. Versenyképességi Kutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet.
 5. Bokor, A. (2014): Emberi erőforrás menedzsment / Bokor Attila [et al.], Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014
 6. Cicek, Hasan (2018): Difficulties and Solution Proposals Relevant. In the Application of ISO 9001: 2015 Quality Management System Standards to Small and Medium Sized (SME) Companies. In: ICICM '18: Proceedings of the 8th International Conference on Information Communication and Management August, p. 117–120
 7. Deloitte (2016): Versenyképességi Indikátor – Jelentés. Feltörekvő középvállalatok 2017-2018. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/hu/Documents/about-deloitte/hu-dgc-survey-2016.pdf (letöltés ideje: 2022.03.30.)
 8. Holicza, P. (2016): A magyar KKV szektor helyzete nemzeti és nemzetközi szinten. In: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században. Budapest, Óbudai Egyetem. p. 147 – 162.
 9. Lazányi, K. (2014): Entrepreneurs of the future. In: Serbian Journal of Management 9 vol. 2 iss. p. 149-158.
 10. Losoncz M. (2018): Nemzetköziesedés és a kis- és középvállalkozások gazdaságpolitikai kezelése az EU-ban. In: Az uniós keretfeltételek és a kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének néhány kérdése. Prosperitas, VI. évf., 2. sz., p. 4–29.
 11. Kecskés, A.( 2018): A kkv-k előtt álló kihívások Magyarországon, Polgári Szemle, 14. évf. 1-3. szám, p. 193-204.
 12. Központi Statisztikai Hivatal (2012): A kis- és középvállalkozások jellemzői. Budapest. KSH. 18 p.
 13. Központi Statisztikai Hivatal (2016): A kis- és középvállalkozások jellemzői. Budapest. KSH. 16 p.
 14. Központi Statisztikai Hivatal (2018): A kis- és középvállalkozások jellemzői. Budapest. KSH. 16 p.
 15. Mester, É. – Tóth, R. (2015): A magyarországi kkv-k aktuális helyzete és finanszírozási lehetőségei. In: Economica. 1.sz. p. 74-90.
 16. SAFE, 2018: Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) - results by business characteristics. European Commission. 2 p. SME_A2F_country2018__EU.pdf
 17. Zarei, B. – Nasseri, H. – Tajeddin, M. (2011): Best practice network business model for internationalization of small and medium enterprises. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 9 issue 4. p. 299–315. https://doi.org/10.1007/s10843-011-0080-3
 18. Web link:
 19. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)
 20. (www.iso.org
Database Logos