Keresés

Publikált ez után
Publikált ez előtt

Keresési eredmények

 • Az iparjogvédelem heterogenitása
  12-18
  Megtekintések száma:
  83

  Industrial property protection, in addition to copyright, is a specific group of protection instruments and forms of protection under intellectual property law. The area of industrial property protection covers a very wide range. On the one hand the copyright law is homogeneous and on the other hand the industrial law is heterogeneous. This statement is based on the fact that copyright is governed by a single law, copyright law and industrial law is governed by several laws. It is a feature of the technical nature of industrial property protection that these are intellectual creations and as such are under legal protection, which is implemented by the application of different legal institutions depending on the nature and level of creativity. It is noticeable that technical progress has accelerated considerably today and this process must be followed by industrial property law.

 • A szellemi alkotások jogának szabályozási kérdései
  27-33.
  Megtekintések száma:
  133

  A tanulmány megállapítja, hogy a szellemi alkotásokra vonatkozó szabályozásban a polgári jogi szabályok dominanciája érvényesül. A régi Polgári Törvénykönyv kifejezte a kapcsolódást a szellemi alkotások jogával és szabályozta a know-how jogvédelmét, a joganyag ugyanakkor az ahhoz szervesen kapcsolódó külön jogszabályokban volt fellelhető. Az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi. V. törvény már nem a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, hanem a „szerzői jog és iparjogvédelem” címet viseli, a know-how pedig az üzleti titok egyik fajtájaként részesült védelemben. A szerzői jog homogén jellegét megtöri a 2016. évi XCIII. törvény, amely a közös jogkezelésről rendelkezik. Az iparjogvédelem területén a legproblematikusabb jogintézmény a know-how volt. Az új Polgári Törvénykönyv szabályai után megszületett 2018. évi LIV. törvény új fejezetet nyit a know-how szabályozása terén. Ezzel kapcsolatban a törvény a 2016/943/EU Irányelvet ülteti át a magyar jogba. A jogalkotó tehát azt a megoldást választotta, hogy az üzleti titok védelmére vonatkozó új fogalmi megközelítést, jogintézményeket és eljárási szabályokat nem a Polgári Törvénykönyvben, hanem egy új jogszabály megalkotása útján tette azokat a nemzeti jog részévé. Ezzel a természetes és jogi személyek magántitkai változatlanul személyiségi jogi védelmet, míg az üzleti titok és a know-how a szellemi tulajdonjogi védelem logikájára és szankciórendszeré épülő védelmet élveznek majd.