macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 4 szám 1 (2021):
Articles

VUJICSICS TIHAMÉR, A NÉPZENEKUTATÓ

Megjelent augusztus 2, 2021
"MTKK borító"
GÁBOR EREDICS
PDF

APA

EREDICS, G. (2021). VUJICSICS TIHAMÉR, A NÉPZENEKUTATÓ. Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények, 4(1), 9–14. https://doi.org/10.56309/mtkk.v4i1.10130

A cikk fő aktualitása, hogy frissen jelent meg Vujicsics Tihamér könyvének, A magyarországi délszlávok zenei hagyományai című poszthumusz kiadványnak a revideált, bővített kiadása. A könyv a magyarországi déli szláv népzenei gyűjtések monografikus foglalata. A könyv kapcsán Vujicsics Tihamér népzenei munkásságáról és macedón népzenéhez való kötődéséről is esik szó. 

The main topicality of the article is the recent publication of the revised, expanded edition of Tihamér Vujicsics' book, the posthumous publication The Musical Traditions of the South Slavs in Hungary. The book is a monographic collection of South Slavic folk music in Hungary. In connection with the book, Tihamér Vujicsics's folk music work and his connection to Macedonian folk music are also discussed.

 1. Bartók Béla szerb népzenei gyűjtése – Fonogramok a Bánátból 1912. (CD EXTRA: CD-AUDIO és CD-ROM egyben 2004) Szerb zenei hagyományok I. Compact disc digital audio + CD extra TM, R – e – DISC 101. Budapest: Vujicsics Association, Eredics Gábor, 2004.
 2. Bólya Anna Mária. „Táncnyelvi crossover és bartóki egység. Kricskovics Antal. A délszláv folklóranyag táncszínházi feldolgozási tipológiája Kricsovics Antal életművében.” In Az idő küszöbén. Konferencia. Budapest, Magyar művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2019.
 3. Bólya Anna Mária. „Vujicsics Tihamér és a tradíció.” In Az utolsó garabonciások. Konferencia. Budapest: Magyar művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2021.
 4. Bólya Anna Mária beszélget Eredics Gáborral, a Vujicsics Együttes vezetőjével, a Zeneakadémia adjunktusával, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával, a magyarországi délszlávok zenei hagyományai című könyv revideált, kibővített változatáról és Vujicsics Tihamér zeneszerzői hagyatékáról. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2021. https://www.mma-mmki.hu/podcastok/
 5. Broughton, Simon. „Plucked Strings-‘Söndörgô’and the Lost Music of the Balkans.” The Hungarian Quarterly 204, (2011): 149-152.
 6. Јанковић Љубица, Јанковић Даница. Народне игре. I-VII. Београд: Грегоровић, Просвета, 1934-1964.
 7. Kricskovics Antal visszaemlékezése. In Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére. Gracza Lajos (szerk.), 49-50. Budapest: Balassi Kiadó, 2007.
 8. Milman Parry Collection of Oral Literature, The. Boston: Harvard Library.
 9. Novák Ferenc visszaemlékezése. In Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére. Gracza Lajos (szerk.), 51-52. Budapest: Balassi Kiadó, 2007.
 10. Szokolay Sándor. „A kései utód.” In Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére. Gracza Lajos (szerk.), 98-102. Budapest. Balassi Kiadó, 2007.
 11. Timár Zsófia: Vujicsics Tihamér élete és munkássága. Muzikológia MA szakdolgozat. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2014, 38-40.
 12. Vargyas Lajos. „Vujicsics Tihamér búcsúcsúztatása.” „Nem biccentek igent a pusztulásnak”. Vujicsics Tihamér emlékére. Gracza Lajos (szerk.), 103-104. Budapest: Balassi Kiadó, 2007,
 13. Vujicsics Marietta visszaemlékezése. In Nem biccentek igent a pusztulásnak. Vujicsics Tihamér emlékére. Gracza Lajos (szerk.), 71-78. Budapest: Balassi Kiadó, 2007.
 14. Vujicsics Tihamér. A magyarországi délszlávok zenei hagyományai. Muzicke tradicije juznih slovena u Madarskoj. Budapest: Tankönyvkiadó, 1978.
 15. Vujicsics Tihamér. A magyarországi délszlávok zenei hagyományai – Музичке традиције у Јужних Словена у Мађарској – Musical Traditions of South Slavs in Hungary. Budapest: Hagyományok Háza, Zenetudományi Intézet, Vujicsics Egyesület, 2021.