About the Journal

 Az állami egyetemi lét 1912-ben kezdődött Debrecenben. Ennek százéves évfordulója közeledtével Centenáriumi Bizottságot hoztunk létre, 2007-től pedig operatív bizottság fogja össze közvetlenül a százéves évfordulóra történő méltó megemlékezés szervezését. Ennek a tevékenységnek a során vált nyilvánvalóvá, hogy bármennyire is vannak igen kiváló történeti munkák, a száz év és a korábbi korszakok tudományos igényű feldolgozásában nagyon sok hézag található. Érvényes ez más hazai vagy európai intézményekre is. Érdemesnek tűnt tehát olyan folyóiratot alapítani, amely teret ad egyetemtörténeti adatok, információk, kutatások eredményei közlésének. Így született meg 2009 végén az alapítói döntés, hogy a Debreceni Egyetem hozza létre a Gerundium Egyetemtörténeti Közlemények folyóiratot.


FOLYÓIRATUNK CÉLKITŰZÉSEI

1. Egyetemünk polgárai s a szakmai közvélemény számára nyilvánvaló, hogy a centenáriumi előkészületek egyik fontos részét kell képezze, az Egyetem százéves történetének modern feldolgozása. Elsődlegesen ezen munkálatok előkészítéséhez kíván a folyóirat színvonalas fórumot biztosítani és az Egyetemünk történetével kapcsolatos kutatásokat ezáltal is támogatni. Az elmúlt száz év történetének sokszínűsége csak széles bázisú kutató munkával tárható fel, nem lehet pusztán néhány kutató - bár elszánt - munkájára várni.

2. Az Egyetem történetének feltárása során támogatni kívánja az Egyetem (és más felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek) oktatóinak és kutatóinak interdiszciplináris együttműködését, a társadalom és természettudományok képviselőinek együttmunkálkodását, aláhúzva, hogy az egyetemi gondolat mögött az oktatás és a tudomány-történetileg kialakult, sok tekintetben összenőtt szociális és kulturális rendszere áll, mely gondolatnak a Debreceni Egyetem is kiemelkedő részese Magyarországon és Európában. Fontos célkitűzésünk továbbá egyetemünk hallgatóinak és fiatal oktatóinak olyan megjelenési lehetőséget biztosítani, ami legmagasabb tudományos igényeknek is megfelel és ezzel támogatni őket tudományos előmenetelükben.

3. Ugyanakkor a folyóirat nem kívánja a Debreceni Egyetem történetét elszigetelten vizsgálni, hanem a magyarországi, kárpát-medencei és európai oktatás- és tudománytörténeti összefüggések megjelenítésének is fórumot kíván biztosítani korszakhatárok nélkül. Ezzel azt a küldetést is magára kívánja vállalni, hogy egy olyan interdiszciplináris kutatási terület eredményeinek adjon periodikus megjelenési lehetőséget, amely hazánkban eddig még nem rendelkezett önálló tudományos folyóirattal, annak ellenére, hogy valamennyi diszciplína oktatás- és tudománytörténetének vannak rendkívül fontos eredményei az utóbbi évtizedekben. Remélhetőleg az eljövendő hazai egyetemtörténeti kutatások egyik kikristályosodási pontjává válhat a folyóirat a következő években.