Szemle (Review)

Legeltetéses állattartást! Vinczeffy Imre szakmai életútjának méltatása 85. születésnapján

Megjelent:
2021 November 14
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Dér, F. (2021). Legeltetéses állattartást! Vinczeffy Imre szakmai életútjának méltatása 85. születésnapján. Gyepgazdálkodási Közlemények, 6(1-2), 93-94. https://doi.org/10.55725/gygk/2008/6/1-2/10340
Absztrakt

Vinczeffy Imre nyolcvanöt évvel ezelőtt született Olasztelken, Udvarhely megyében. Iskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a mezőgazdasági főiskolát Kolozsváron végezte. Már gyermekkorában felkeltették érdeklődését a természet, a növény- és állatvilág csodái. Pallagon szerezett diplomát 1947-ben. Eddigi fontosabb beosztásai: egyetemi tanársegéd 1950-ben, adjunktus 1952-ben, docens 1954-ben, szakmunkás 1957-ben, tudományos munkatárs 1962-ben, főmunkatárs 1968-ben, egyetemi tanár 1970-ben. A „Veszprém megye gyepgazdálkodása és fejlesztésének lehetőségei” című gyeptipológiai dolgozattal doktorált 1962-ben, „A gyepek termőképességének vizsgálata” témával kandidált 1965-ben, és „A gyepek állateltartó képessége” című, 1985-ben benyújtott dolgozatával szerzett MTA doktori fokozatot.