Szemle (Review)

A juhok legeltetésének szerepe a természetvédelemben

Megjelent:
2021 October 28
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Sándor, I. (2021). A juhok legeltetésének szerepe a természetvédelemben. Gyepgazdálkodási Közlemények, 7(1-2), 95-100. https://doi.org/10.55725/gygk/2009/7/1-2/10278
Absztrakt

Az utóbbi évtizedek gazdasági-társadalmi történései a legeltetéses állattartást jórészt a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterületeinkre szorították vissza. Itt a legeltetéses állattartás elsősorban természeti érték megóvó funkciót tölt be. Ugyanakkor bizonyos országrészekben a legeltetéses állattartásnak – így a juhászatnak is – regionális munkahelymegtartó, illetve termelő funkciói is megmaradtak. Dolgozatomban természetvédelmi kezelési szempontból vizsgáltam a különböző magyarországi gyeptípusok és a legeltetéses juhtartás kapcsolatát. Általánosságban megállapítható, hogy természetvédelmi szempontból a legeltetéses juhtartásnak lényegesen több pozitív, mint negatív hatása van. A negatív hatások jól körülírhatóak, mérséklésükre megfelelő módszerek állnak rendelkezésre. A hazai gyepterületeket fenyegető fragmentálódást a juhtartás viszonylag jól tudja kezelni, így a természetvédelem eszköztárában még nagyon sokáig helye lesz annak.