Vol. 10 No. 1 (2019): MMXIX vol. X. nr. 1
Remembrance

Hatvani István – Egy polihisztor életútja

Published June 21, 2019
pdf (Magyar)

APA

Posta, J. (2019). Hatvani István – Egy polihisztor életútja. Gerundium, 10(1). https://doi.org/10.29116/gerundium/2019/1/10

2018. november 21-én ünnepeltük Hatvani Istvánnak, a Debreceni Református Kollégium professzora
születésének a 300. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Kollégium előadásokkal, kiállítással és fizikai és
kémiai kísérletek bemutatásával emlékezett meg a nemzetközi hírű tudósról, tanárról, matematikusról,
fizikusról,
orvosról, filozófusról, református lelkészről és közéleti emberről. A visszaemlékezés Hatvani életútjának
ismertetése és művelődéstörténeti jelentőségének hangsúlyozása mellett kitér a tudós személyét övező
legendákra is, amelyeket később Arany János, Jókai Mór és Mikszáth Kálmán öntött irodalmi formába.