Évf. 5 szám 1 (2020)
Menedzsmenttudományok

A millenniumi generáció munkatapasztalatai

Megjelent április 14, 2020
Veronika Liskuné Vathy
Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
István Ádám Bognár
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
Péter Miklós Kőmíves
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék
Péter Körösparti
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
Adrián Szilárd Nagy
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet
pdf

APA

Liskuné Vathy , V., Bognár , I. Ádám, Kőmíves , P. M., Körösparti, P., & Nagy , A. S. (2020). A millenniumi generáció munkatapasztalatai. International Journal of Engineering and Management Sciences, 5(1), 657–665. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2020.1.54

Ha nyitott szemmel járunk a mindennapok során, akkor nem kerülheti el figyelmünket a hallgatói munkavégzés jelensége. Ezen tanulmány keretein belül az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók munkatapasztalatainak meglétét, későbbi elhelyezkedési terveit, jövedelmi igényeit. Emellett szakirodalmi vizsgálatok keretében elemezzük a hallgatói munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb forrásokat.

A felsőoktatásba újonnan belépő hallgatók szemléletének változására fontos figyelmet fordítani, mivel tanulmányaik befejezése után aktív munkakeresővé válnak. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2019/2020-as tanévben mintegy 2000 fő került felvételre, akik közül 1700 meg is kezdte a tanulmányait. A kutatásunkat ezen hallgatók bevonásával végeztük.

Az adatfelvétel a Debreceni Egyetem által szervezett gólyatáborában résztvevő hallgatók körében történt. A felmérés kiterjed többek között a kezdő fizetési igények felmérésére, az eddigi munkatapasztalatokra, a jövőbeni tervekre, ehhez kapcsolódóan a külföldi munkavállalással kapcsolatos hajlandóságra, valamint arra, hogy mely tényezőket veszik figyelembe a munkahely választás során.