Évf. 19 szám 1-2. (2022)
Tanulmányok

A COVID-19 betegség tényleg az ügyvéd „adminisztratív problémája“?

Megjelent augusztus 26, 2022
Judit Balogh
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
PDF (Deutsch)

APA

Balogh, J. (2022). A COVID-19 betegség tényleg az ügyvéd „adminisztratív problémája“?. Debreceni Jogi Műhely, 19(1-2.), 5–19. https://doi.org/10.24169/DJM/2022/1-2/1

Absztrakt: A COVID-19 világjárvány felforgatta mindennapi életünket 2020 tavaszán. A járvánnyal együtttjáró lezárásoknak, az otthoni munkavégzés gyakorlatának számos hatása máig érvényesül a peres gyakorlatban, akár pozitív, akár negatív értelemben. Pozitív, hogy a bíróságok, hatóságok felismerték az online kommunikáció lehetőségét, így a tárgyalások egy része a járványmentes időszakokban is áttehető az online térbe, időt és energiaráfordítást kímélve. Vegyes a megítélése annak a hozadékának, hogy a polgári peres tárgyalások perfelvétele körében a bíróságok az eddigieknél gyakrabban rendelnek el írásbeli előkészítést. Végül negatív, hogy a hirtelen megbetegedések miatti mulasztások kezelésében szinte mind a mai napig nem sikerült megnyugtató megoldást találni. A tanulmány a betegség miatti mulasztásokkal kapcsolatos gyakorlatot vizsgálja: a Kúria egy 2021. februári, a veszélyhelyzet sajátos körülményei közötti tényállás alapján meghozott végzésénének apropóján igyekszik megvilágítani, mi is a képviselethez való jog (valamint az ügyvéd helyettesítésének) valós tartalma, szerepe a polgári perben.