Évf. 6 szám 2 (2021)

Cikkek

A generációváltás okozta nyomás az utódokon a karcagi családi gazdaságokban

Megjelent május 23, 2023
Szerzők
Kovács Éva Katalin
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
, Pető Károly
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
utódlás nyomás családi gazdálkodók Karcag
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Kovács, Éva K., & Pető, K. (2023). A generációváltás okozta nyomás az utódokon a karcagi családi gazdaságokban. Régiókutatás Szemle, 6(2), 69–81. https://doi.org/10.30716/RSZ/21/2/7
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

A mezőgazdaságban fontos szerepet töltenek be a családi gazdaságok. Ez egy olyan gazdálkodási forma, ahol a megszerzett tudás és a gazdaság vagyona akár több generáción keresztül is képes a családon belül maradni. Ezért is lehet, hogy a generációváltás kérdése egyre inkább előtérbe kerül napjainkban. Az utódlás azonban számos akadályba ütközhet. A gazdaságátadás egyik legnagyobb nehézsége lehet, ha a családi gazdaság nem rendelkezik olyan utóddal, aki tovább vihetné a családi hagyományokat. A gyakorlatban az tapasztalható, hogy az állam és az európai unió is megpróbálja ösztönözni a fiatal gazdálkodókat a mezőgazdasági tevékenység végzésére, ennek ellenére mégsem mondható túl népszerűnek. A felmérésünkben arra kerestük a választ, hogy mekkora a pszichológiai értelemben vett nyomás az utódokon a családi gazdaságuk átvételére, és ez a nyomás mennyire függ a gazdaság méretétől és az utód generációjától. A kérdőíves felmérést olyan családi gazdaságokkal végeztük el Karcagon, ahol aktuális az utódlás kérdése. A vizsgálat eredményei a megkérdezett gazdálkodók válaszai alapján azt mutatják, hogy az utódok nem érzik tehernek a gazdaság átvételét, sokkal inkább büszkék arra, hogy tovább vihetik családi hagyományaikat.

Hivatkozások
Agrya (2017): Gazdaságátadás, nemzedékváltás. Piackutatási jelentés, https://agrostratega.hu/letoltesek/AGRYA_AgroStratega_Gazdasagatadas_nemzedekvaltas_kutatasi_ jelentes_2017.pdf. 2020.12.10
Bogáth Á. (2016): Utódlástervezés családi vállalkozásoknál. in Csiszárik-Kocsir Á.: Vállalkozásfejlesztés a XXI. században: VI. tanulmánykötet, Budapest: Óbudai Egyetem, pp 21–28.
Csákné Filep J. (2012): Family businesses–focusing on succession. http://phd.lib.unicorvinus.hu/660/2/Csakne_Filep_Judit_den.pdf. 2021.01.08.
Chrisman J., Chua J., Litz R. (2004): Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence. Entrepreneurship Theory and Practice, Volumes 28, pp 335–354.
Chrisman J. J., Chua J. H., Kellermanns F. W., Chang, E. P. C. (2007): Are family managers agents or steward? An exploratory study in privately held family firms. Journal of Business Research, Volumes 60, pp 1030–1038.
Corbetta, G., Salvato, C. (2004): Self-serving or self-actualizing? Models of man and agency costs in different types of family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, Volumes 28, pp 355–362.
Davis J. H., Schoorman F. D., Donaldson L. (1997): Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, Volumes 22, pp 20–47.
Fidy, J., Makara, G. (2005): Biostatisztika. Informed 2002 Kft., http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch08s03.html. 2020.03.24.
Huang T. (1999): Who shall follow? Factors affecting the adoption of succession plans in Taiwan. Long Range Planning, Volumes 32 (No. 6).
Jensen, M., Meckling, W. (1976): Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, Volumes 3, pp 305–360.
Kása R., Radácsi L., Timár G., Zsigmond Sz. (2018): Családi vállalkozások mentorálása. Working Paper Series, BGE Budapest Lab, 5.szám.
Kazmi A. (1999): What young entrepreneurs think and do: A study of second- generation business entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship, 8. szám: (No. 1.) pp 67–77.
Kovács É. K. (2020): Az idősebb korosztály szerepe a családi gazdaságok generációváltásában. Magyar Gerontológia, 12.szám: pp 38.
Lansberg I. (1999): Succeeding generations: Realizing the dream of families in business. Harvard Business School Press, Boston, 1999.
Leach P. (2007): Family Businesses the Essentials. Profile Books, London, 2007.
Leard Statistics (2016): Kruskal-Wallis H Test using SPSS Statistics. https://statistics.laerd.com/spsstutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php. 2020.03.24.
Malhotra, N., K. (2008): Marketing Research: An Applied Orientation. Pearson Custom Publishing, pp. 120.-322.
Meier, O., Schier, G. (2016): The early succession stage of a family firm: Exploring the role of agency rationales and stewardship attitudes. Family Business Review, Volumes Volumes 29 (No. 3.), pp 256–277.
Mosolygó Á., Csákné Filep K. J., Heidrich B. (2018): Do first swallows make a summer? - on the readiness and maturity of successors of family businesses in Hungary. Working paper series Issue, Volumes 6, (No. 1).
Noszkay E. (2017): Tapasztalatok a családi vállalkozások átörökítésének dilemmái kapcsán. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, Volumes 48 (No. 6-7.). Pages 64-72. DOI:10.14267/VEZTUD. 2017.06.08.
Reisinger, A., Kovács, N. (2013): Családi vállalkozás folytatása vagy saját vállalkozás indítása? A befolyásoló tényezők feltérképezése. – Róbert P. (szerk.) „Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság”. Kautz Gyula Emlékkonferencia 2012. június 15. Válogatott tanulmányok, Széchenyi István Egyetem, Győr, pp 253–263.
Reisinger A. (2013): Családi vállalkozás folytatásának tervei a felsőoktatási hallgatók körében. Vezetéstudomány, XLIV. évf. 7–8. szám, pp. 41-50.
Royer S., Simons R., Boyd B., Rafferty A. (2008): Promoting family: A contingecy model of family business succession. Family Business Review, 21, pp 15-30.
Stavrou E. T. (1999): Succession in family businesses: Exploring the effect of demographic factors on offspring intentions to join and take over the business. Journal of Small Business Management, Volumes 37 (No. 3.), pp 43-61.
Wiklund J., Nordqvist M., Hellerstedt K., Bird M. (2013): Internal Versus External Ownership Transition in Family Firms: An Embeddedness Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, pp 37.