Évf. 9 szám 1 (2022)
Tanulmányok

Demens időseket gondozó családtagok és szakemberek kölcsönös szerepviszonyulásai

Megjelent június 30, 2022
Edith Gaálné Szabó
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
PDF

APA

Gaálné Szabó, E. (2022). Demens időseket gondozó családtagok és szakemberek kölcsönös szerepviszonyulásai. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 9(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2022.9/1/3

A tanulmány demenciával élő idősek esetében vizsgálja azt, hogy időben miként változik a velük informális, illetve formális kapcsolatban álló gondozók hálózata, és hogy adott időpontban miként alakulnak a gondozásban részt vevők közötti kapcsolatok. Az írás elméleti kiindulópontja szerint az egyént az életpályája (közelebbről idős kora) során a gondozók hálózata („konvoja”) veszi körül, és a gondozók az interakcióik során formálják saját, illetve a másik fél gondozói szerepét. Az elvégzett empirikus kutatás a demens idősek családtagjainak, illetve hivatásos gondozóinak körében kvalitatív interjú módszerével vizsgálta a közöttük létrejött munkamegosztás történetét, a munkamegosztás alakulására ható emlékezetesebb interakciókat, valamint a gondozói szerepekre vonatkozó felfogásukat.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.