Keresés

Az Integratív Diszlexia-terápia
2-13

A jelen tanulmányban egy olyan, komplex mozgásgyakorlatokkal támogatott olvasási készséget fejlesztő programot mutatunk be, amelyet diszlexiás és/vagy diszgráfiás gyermekek számára javasolunk reedukációs céllal. A program két korosztályt szólít meg: egyrészt 2-3-4. osztályos kisdiákokat, másrészt felső tagozatosokat és középiskolásokat. Saját módszerünk a tudományban eddig ismeretlen (nóvum), melynek hatékonyságát eddigi kedvező gyakorlati tapasztalataink és egy pilot-kutatás eredményei támasztják alá.

34
91