szám 1 (2019)

Cikkek

Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig

Megjelent május 23, 2023
Szerzők
Tőkés Tibor
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
, Erdey László
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
, Tóth Eszter
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
, Nagy Sándor
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Megtekintés
Kulcsszavak
geoökonómia Európai Unió Kelet-Közép-Európa rendszerváltozás keleti bővítés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., & Nagy, S. (2023). Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig. Régiókutatás Szemle, (1), 70–81. https://doi.org/10.30716/RSZ/2019/1/7
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

1990 után a kelet-közép-európai országok helyzete geopolitikai és geoökonómia szempontból megváltozott. A rendszerváltozásnak köszönhetően újra annak az Európának a részeivé váltak, melyből a második világháború után a Szovjetunió kiszakította őket. A térség államai a rendszerváltozás utáni első évtizedben az európai integráció felé fordultak. 2004-ben megvalósult az Európai Unió keleti bővítése Európa újraegyesítése. A tagság bő első évtizede után elmondható, hogy a kelet-közép európai országok gazdasági és számos egyéb szempontból profitáltak a tagságból. Érdekeiket EU tagként sokkal erőteljesebben tudják érvényesíteni, mint belépésük előtt. Azonban az integráció mélyítéséhez kapcsolódó hozzáállásuk átalakulóban van az elmúlt időszakban. Megfogalmazódott az igény arra, hogy véleményüket hangsúlyosabban képviseljék. Ennek következtében a gazdasági integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezése a korábbi korszakoknál jóval széleskörűbbé vált és esetenként jóval többet magában foglal, mint azt a hagyományos értelmezésből következne.

Hivatkozások
Babić, B. S. 2008: Geo-economics– Reality & science Scientific review paper Faculty of Geoeconomics, Megatrend University, Belgrade
Balassa B. (1961): The theory of economic integration. Homewood, III., R.D. Irwin
Balázs P.(2003): Az Európai Unió külpolitikája és a magyar-EU kapcsolatok fejlődése. KJK– Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 2003. p. 517
Bernek Á. (2018): Közép- és Kelet Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban. Akadémiai Kiadó. Budapest. p.200
Hirschler A. – Kováts K. – Krekó L. – Kvassinger K. – Losoncz M. (é.n.): A Phare segélyprogram Magyarországon. Külügyminisztérium–ITD Hungary. p.190.
Horváth Z. (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-Orac Kiadó, Budapest. p.681
Lacoste, Y. (1993): Dictionnaire de géopolitque, Flammarion. Paris
Lorot, P. (1999): La nouvelle grammaire des rivalités internationales. In: Lorot, P. (szerk): Introduction à la géoéconomie. Ed. Economica. Paris
Losoncz M. (1999): Nyugat-Európai Integráció. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája-TriMester Bt. Tatabánya p.216
Losoncz M. (2011) Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája. Tri Mester Bt., Tatabánya. 239 oldal.
Losoncz M.-Nagy Gy. (2011): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság. Tri Mester Bt., Tatabánya. p.235
Luttwak, E. N.: (1990): From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. National Interest. 20, pp 17-24
Moldicz Cs. (2012): A változó Európai Unió. Válságról válságra. Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Budapest. p.210
Palánkai T.(1981): A nyugat-európai integráció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. p.273
Palánkai T. (2011): A nemzetközi integráció értelmezései. – In: Palánkai T–Kengyel Á. – Kutasi G. –Benczes I. –Nagy S. Gy. (szerk.): A globális és regionális integráció gazdaságtana. Akadémiai Kiadó. Budapest. pp.76-90.
Perroux F.(1954): Europe sans rivages Presses Universitaires de France Paris p.668
Simai M, (1985): Hatalom-Technika-Világgazdaság. Budapest. KJK
Fischer F. (1992): A megosztott világ – A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai (1945-1989). IKVA Kiadó, Budapest. p.390
Fehér Könyv Európa jövőjéről. A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és forgatókönyvek - EB. 2017 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta political/files/feher_konyv_europa_jovojerol_hu.pdf)
Tőkés T. (2017): A gazdasági integrációk szerepe Kelet-Közép-Európa geoökonómiai jelentőségének alakulásában a rendszerváltástól napjainkig. a 2017. augusztus 25-én Sopronban megtartott Geopolitikai Konferencia (Geopolitikai Konferencia Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában), tanulmányait tartalmazó kötet (alkotó-szerkesztő Dr. Bernek Ágnes) számára készült tanulmány-kézirat.
Az Európai Unió hivatalos honlapja (www.europa.eu.). Európai Bizottság: Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. ISBN: 978-92-79-49197-9. Európai Bizottság- Kommunikációs Főigazgatóság p.11 https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/5c93a9e3-f5b7-4567-88aaeaa55451a0a1 22.
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1991_hu
Golobics P. (2002): A nemzetközi gazdasági integrációk –integrációföldrajzi körvonalak pp. 191-209 in. Tóth J. (szerk.): Általános Társadalomföldrajz II. kötet. Dialog Campus. Budapest-Pécs