Cikkek

Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig

Megjelent:
May 23, 2023
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., & Nagy, S. (2023). Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig. Régiókutatás Szemle, 4(1), 70-81. https://doi.org/10.30716/RSZ/2019/1/7
Absztrakt

1990 után a kelet-közép-európai országok helyzete geopolitikai és geoökonómia szempontból megváltozott. A rendszerváltozásnak köszönhetően újra annak az Európának a részeivé váltak, melyből a második világháború után a Szovjetunió kiszakította őket. A térség államai a rendszerváltozás utáni első évtizedben az európai integráció felé fordultak. 2004-ben megvalósult az Európai Unió keleti bővítése Európa újraegyesítése. A tagság bő első évtizede után elmondható, hogy a kelet-közép európai országok gazdasági és számos egyéb szempontból profitáltak a tagságból. Érdekeiket EU tagként sokkal erőteljesebben tudják érvényesíteni, mint belépésük előtt. Azonban az integráció mélyítéséhez kapcsolódó hozzáállásuk átalakulóban van az elmúlt időszakban. Megfogalmazódott az igény arra, hogy véleményüket hangsúlyosabban képviseljék. Ennek következtében a gazdasági integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezése a korábbi korszakoknál jóval széleskörűbbé vált és esetenként jóval többet magában foglal, mint azt a hagyományos értelmezésből következne.

Hivatkozások
 1. Babić, B. S. 2008: Geo-economics– Reality & science Scientific review paper Faculty of Geoeconomics, Megatrend University, Belgrade
 2. Balassa B. (1961): The theory of economic integration. Homewood, III., R.D. Irwin
 3. Balázs P.(2003): Az Európai Unió külpolitikája és a magyar-EU kapcsolatok fejlődése. KJK– Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 2003. p. 517
 4. Bernek Á. (2018): Közép- és Kelet Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban. Akadémiai Kiadó. Budapest. p.200
 5. Hirschler A. – Kováts K. – Krekó L. – Kvassinger K. – Losoncz M. (é.n.): A Phare segélyprogram Magyarországon. Külügyminisztérium–ITD Hungary. p.190.
 6. Horváth Z. (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-Orac Kiadó, Budapest. p.681
 7. Lacoste, Y. (1993): Dictionnaire de géopolitque, Flammarion. Paris
 8. Lorot, P. (1999): La nouvelle grammaire des rivalités internationales. In: Lorot, P. (szerk): Introduction à la géoéconomie. Ed. Economica. Paris
 9. Losoncz M. (1999): Nyugat-Európai Integráció. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája-TriMester Bt. Tatabánya p.216
 10. Losoncz M. (2011) Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája. Tri Mester Bt., Tatabánya. 239 oldal.
 11. Losoncz M.-Nagy Gy. (2011): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság. Tri Mester Bt., Tatabánya. p.235
 12. Luttwak, E. N.: (1990): From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce. National Interest. 20, pp 17-24
 13. Moldicz Cs. (2012): A változó Európai Unió. Válságról válságra. Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Budapest. p.210
 14. Palánkai T.(1981): A nyugat-európai integráció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. p.273
 15. Palánkai T. (2011): A nemzetközi integráció értelmezései. – In: Palánkai T–Kengyel Á. – Kutasi G. –Benczes I. –Nagy S. Gy. (szerk.): A globális és regionális integráció gazdaságtana. Akadémiai Kiadó. Budapest. pp.76-90.
 16. Perroux F.(1954): Europe sans rivages Presses Universitaires de France Paris p.668
 17. Simai M, (1985): Hatalom-Technika-Világgazdaság. Budapest. KJK
 18. Fischer F. (1992): A megosztott világ – A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai (1945-1989). IKVA Kiadó, Budapest. p.390
 19. Fehér Könyv Európa jövőjéről. A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és forgatókönyvek - EB. 2017 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta political/files/feher_konyv_europa_jovojerol_hu.pdf)
 20. Tőkés T. (2017): A gazdasági integrációk szerepe Kelet-Közép-Európa geoökonómiai jelentőségének alakulásában a rendszerváltástól napjainkig. a 2017. augusztus 25-én Sopronban megtartott Geopolitikai Konferencia (Geopolitikai Konferencia Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában), tanulmányait tartalmazó kötet (alkotó-szerkesztő Dr. Bernek Ágnes) számára készült tanulmány-kézirat.
 21. Az Európai Unió hivatalos honlapja (www.europa.eu.). Európai Bizottság: Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. ISBN: 978-92-79-49197-9. Európai Bizottság- Kommunikációs Főigazgatóság p.11 https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/5c93a9e3-f5b7-4567-88aaeaa55451a0a1 22.
 22. https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1991_hu
 23. Golobics P. (2002): A nemzetközi gazdasági integrációk –integrációföldrajzi körvonalak pp. 191-209 in. Tóth J. (szerk.): Általános Társadalomföldrajz II. kötet. Dialog Campus. Budapest-Pécs
Adatbázis logók