Adatvédelmi nyilatkozat

 

A neveket és e-mail címeket, amelyek a beérkező kéziratból a rendszerünkbe kerülnek, csak a folyóirat szerkesztőségi, szerkesztési munkálataihoz kapcsolódóan használjuk fel és harmadik félnek azokat nem adjuk ki.A szerkesztőség alapvető érdeke, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) leírtakat ne sértse, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezését (általános adatvédelmi rendelet) az alábbi elérhetőség alapján figyelembe vegye.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679