Articles

Differentiation of Agricultural Economic Organizations

Published:
2002-12-10
Author
View
How To Cite
Selected Style: APA
Sipos, A. (2002). Differentiation of Agricultural Economic Organizations. Acta Agraria Debreceniensis, 9, 141-156. https://doi.org/10.34101/actaagrar/9/3575
Abstract

A gazdasági szervezetek differenciálódásának vizsgálatát nyolc éve végezzük. A tanulmányban először adunk átfogó képet e kutatás eredményeiről. A gazdasági szervezetek differenciálódását külön végeztük el a mezőgazdasági szövetkezetekre, a mezőgazdasági társaságokra és az élelmiszer-ipari szervezetekre. Ezek mindegyikét négy ismérv alapján osztjuk el egy-egy színvonal-skálán. Ezek a következők:
− a gazdaságok nagysága a bruttó termelési érték és a nettó árbevétel nagyságának megoszlása alapján;
− a gazdaságok eladósodásának mértéke szerint, amit az összes kötelezettségének az összes eszközállományhoz viszonyított százalékos aránya fejez ki;
− és végül a jövedelmezőség aránya alapján, amit az adózás előtti eredményeknek az árbevételhez viszonyított aránya mutat.
Terjedelmi korlátok miatt ebben a tanulmányban csak a mezőgazdasági szervezetek differenciálódásának főbb adatait mutatjuk be, azt is rövidítve. A hasonló módszerrel gyűjtött és feldolgozott adatokra támaszkodva vált lehetővé, hogy a mezőgazdasági szervezeteknek nemcsak a jelenlegi helyzetét, hanem jövőjét is megalapozottan előre jelezzük. Ebből kiderül, hogy a magyar agrárszektor üzemeinek mely típusai képesek rövid időn belül felzárkózni az EU piacaiért folyó versenyben, melyeknek kell időt és hatékony segítséget adni, hogy behozzák lemaradásukat és mekkora lesz azoknak az üzemeknek a száma, amelyeknek aligha lesz esélyük a felzárkózásra.
A gazdasági szervezetek a könyvvitelt illetően két csoportra oszlanak. Egyszeres és kettős könyvvitelt vezetőkre. Ez 2003-ig van érvényben. Attól kezdve minden szervezet kettős könyvelést fog vezetni. Addig az egyes könyvelést vezetőket el kell hagynunk, mert mérlegadataik nem azonosak a kettős könyvelést vezetőkével. Az APEH 2000-ben 9749 mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási gazdasági szervezet adóbevallását dolgozta fel. Ebből az egyszeres könyvelést vezető vállalkozások aránya 32,9%, mivel ezek általában kisméretű szervezetek, a termelési erőforrásokból és az eredményből való részesedésük számarányuknál jóval kisebb. Így a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, annak feltételeit és eredményességét a kettős könyvelést vezetők határozzák meg. A tanulmányban ezek adatait elemezzük.