No. 9 (2002)
Articles

Utilization of Climatic Natural Resources in Domestic Crop Production

Published December 10, 2002
Gábor Szász
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrometeorológiai Obszervatórium, Debrecen
pdf

APA

Szász, G. (2002). Utilization of Climatic Natural Resources in Domestic Crop Production. Acta Agraria Debreceniensis, (9), 101–106. https://doi.org/10.34101/actaagrar/9/3567

1. Több évtizedes kutatómunka során megállapítást nyert, hogy a hazai szántóföldi növénytermesztés bár jelentős fejlődést mutatott, amely a termések növekedésében nyilvánult meg, azonban a termésingadozások nagyságát és viszonylagos értékét elsősorban a klimatikus tényezők okozzák.
2. A szántóföldi növénytermesztés egy olyan agroökológiai rendszer, amely óriási mennyiségű energiát használ fel és egyidejűleg átalakít, és biológiai energiát szolgáltat. A modern magyar szántóföldi növénytermesztés keretében a főbb termesztett növények energia-hasznosítása, illetve efficienciája eléri a főtermékre vonatkoztatott energiamennyiség 10-11%-át. Ez utóbbi érték jelentősen meghaladja az általánosan ismertetett 1,5-2,5% értéket.
3. A produkció növekedése a szén beépülése jelentős arányú. Főbb szántóföldi növényeink (búza, kukorica) évjáratonként 20 t/ha bruttó produkció esetén közel 30 t szén-dioxid mennyiséget hasznosít, amelyet legnagyobb hányadában a légkörből von el.
4. A növényi produkció növekedésével a vízhasznosulás egyre kedvezőtlenebbé válik. Míg a múlt század elején 5-6 kg képződését engedte meg 1 mm-nyi csapadékmennyiség, jelenleg a vízhasznosulási tényező 15-30 kg/mm közötti, de szélső esetekben elérheti a 40 kg/mm értéket is. Ez azt jelenti, hogy 100 év alatt a vízhasznosulási tényező a produkció megtízszereződését fejezi ki.
5. A talajok vízháztartási tulajdonságai a vízhasznosulási értéket jelentős módon befolyásolják: a talajok vízforgalmi tulajdonságainak romlásával az egységnyi vízmennyiségből előállítható növényi szárazanyag-termék mennyisége csökken.

Downloads

Download data is not yet available.