Cikkek

A kiegészítő melléklet információtartalmának vizsgálata különböző tevékenységet végző vállalkozások példáin keresztül

Megjelent:
August 24, 2023
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Kerezsi, D., Béresné Mártha, B., Sütő, D., & Fenyves, V. (2023). A kiegészítő melléklet információtartalmának vizsgálata különböző tevékenységet végző vállalkozások példáin keresztül. Régiókutatás Szemle, 3(1), 41-52. https://doi.org/10.30716/RSZ/2018/1/5
Absztrakt

Minden vállalkozásnak a gazdálkodásról, a számviteli törvénynek megfelelően, az éves beszámolóban, valós képet kell kialakítania a vállalat vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A vállalkozások beszámolók alapján történő értékelhetőségéhez egységes információ-szolgáltató rendszer szükséges. A beszámolók adatai a múltra vonatkoznak, és azokat a kiegészítő mellékletben kell magyarázatokkal kiegészíteni. A tanulmány 15 vállalat kiegészítő mellékletének információtartalmát vizsgálja annak függvényében, hogy azok mennyiben tesznek eleget a törvény által előírt kötelezettségeknek. A vállalatok szakértői mintavétel segítségével az élelmiszer kiskereskedelmi, szolgáltató és a feldolgozó iparból kerültek kiválasztásra. Az elemzésbe bevont vállalatok egyszerűsített éves és éves beszámolót készítenek. Mindhárom tevékenységi körhöz tartozó vállalkozások kiegészítő mellékleteiről elmondható, hogy leginkább az egyszerűsített éves beszámolót készítők esetében tartalmaztak több hiányosságot, míg az éves beszámolók kiegészítő mellékletei jobban kielégítik a törvény előírásait. Ennek oka lehet, hogy a különböző piaci szereplők különbözőképpen ítélik meg a kiegészítő mellékletek elkészítését és fontosságát is.

Hivatkozások
 1. Böcskei E. - Fenyves V. - Zsidó K. - Bács Z.: Expected Risk Assessment—Annual Report versus Social Responsibility SUSTAINABILITY (ISSN: 2071-1050) 7: (8) pp. 9960-9972, 2015
 2. Böcskei E. : A számviteli politika előtérbe kerülése – a belső számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja, ControllerInfo, II. évfolyam 2. sz./2014, pp. 38-43., 2014
 3. Csonka L.: Információtechnológia: KFI modell és stratégia, IKU Innovációs Kutató Központ / Pénzügykutató Zrt. Budapest, p. 5-6 2009
 4. Fenyves V. - Dékán Tamásné Orbán I. - Bács Z. - Böcskei E.: Representation of the going concern concept in the financial statements NAUKI O FINANSACH - FINANCIAL SCIENCES (ISSN: 2080-5993) (eISSN: 2449-9811) 2015/4: pp. 24-38., 2015
 5. Fenyves V. - Tarnóczi T. - Bács Z.: Az Észak-Alföldi régió élelmiszer jellegű vegyes bolti kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásainak elemzése KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 2016/3:(34) pp. 165-183. 2016
 6. Földművelésügyi Minisztérium (FM): Magyarország élelmiszergazdasági programja 2016- 2050 pp. 6-21., 2016 http://www.kormany.hu/download/7/30/d0000/%C3%89lelmiszergazdas%C3%A1gi%20strat%C3%A 9gia%202016-2050.pdf
 7. Homor K.: A számviteli törvény 2016. évi változásai az évközi módosítás tükrében (1. rész), Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ https://www.mkvkok.hu/a-szamviteli-torveny2016-evi-valtozasai-az-evkozi-modositas-tukreben-1-resz, 2016
 8. Jogtár, 2000. évi C törvény a számvitelről, https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
 9. Kardos B.: Kiegészítő melléklet hasznosítása, Budapesti Gazdasági Főiskola – Magyar Tudomány Ünnepe, 2009
 10. Kozma A.: Vázlatok a számvitel tanulásához 1. köt.: Általános számviteli és könyvviteli ismeretek, Keletlombard Kft., Debrecen, 2001.
 11. Musinszki Z. : Pénzügyi mutatókon innen és túl ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 13:(2) pp. 71-80., 2016
 12. Orbán I.: A beszámolási kötelezettség In: Szerk: Fenyves V. Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban, Debreceni Egyetem, 2015, pp. 69-76., 2015
 13. Pénzes Gy.: A hazai élelmiszer-kiskereskedelem struktúrája az ezredforduló után Gazdaság és Statisztika (GÉS) 17. évfolyam, 4. szám p. 7. 2005
 14. Róth J. et al.,: Pénzügyi számvitel, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., pp.339-349, 2008
 15. Sallai Cs.: Adózás/Számvitel 2016, A számviteli törvény (SZtv.) változásai. Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., pp. 121-163., 2016
 16. Sallai Gy.né. – Abos I.: A távközlés, információ és médiatechnológia konvergenciája Magyar Tudomány 2007/7 p. 844 – 845, 2007
 17. Siklósi Á. – Veress A.: Könyvvezetés és beszámoló készítés. SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., pp. 105-112., 2010
 18. Szalavetz A.: Az informatikai szektor és a felzárkózó gazdaságok Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. szeptember p. 800., 2002
 19. Sztanó I.: A számvitel alapjai, Perfekt Kiadó ISBN 9789633948217 2013
 20. Popp J. – Juhász A.: Az élelmiszerlánc szereplői közötti kapcsolatok hazánkban. GAZDÁLKODÁS 55. évfolyam, 1. szám, pp. 8-18. 2011
 21. Lukács J. – Zéman Z.: (2014): A magyar számviteli rendszer egyszerűsítésének eredményei Közgazdász fórum, 2014. (17. évf.) 4-5. sz. p. 146, 2014
 22. Katona K.: A számviteli rendszer és nyereségadóztatás eltérő szabályozási elveinek hatása a vállalati működésre Iustum aequum salutare, 2016. (12. évf.) 2. sz., pp. 36-41. , 2016
 23. MKVK (Magyar Könyvvizsgálói Kamara).: A számviteli törvény 2016. évi változásai Jogszabályfigyelő különszám 2015 július p.1., 2015 www.budapest.mkvk.hu/letoltheto/201507_Jogszabalyfigyelo_Szt_kulonszam.pdf
 24. Tóthné Szabó E.: A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma a számviteli információ hordozta „megbízható és valós kép” kialakításában Doktori (PhD) értekezés Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pp. 40-121, 2012
 25. évi C. törvény
 26. Adorján Cs.: Korszakváltás a számvitel szabályozásában Könyvvizsgálók Lapja 2. évfolyam ∙ 1. szám ∙ 2013. január pp. 12-13.
Adatbázis logók