No 7 (2009): 'In een grootsch verband' - Vergelijkende studies