Lapis-Lovas, A. C. „Bibliai történetből meséket szőni”. Studia Litteraria, Köt. 58, sz. 1–2., 2019. január, o. 103–114., https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/4263.