Kovács, S. (2020) „Kortárs novella az irodalomórán: Tóth Krisztina Pixel című kötetének értelmezési lehetőségei”, Studia Litteraria, 58(3–4), o. 205–216. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/7469 (Elérés: 29szeptember2020).