Debreczeni, A. (2020) „A Tövisek és virágok kötetkompozíciója és szöveghálója”, Studia Litteraria, 58(3–4), o. 73–102. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/7460 (Elérés: 29szeptember2020).