Bényei, P. (2019) „Szerkesztői előszó”, Studia Litteraria, 58(3–4), o. 3–11. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/7456 (Elérés: 22szeptember2020).