Lapis-Lovas, A. C. (2019) „Bibliai történetből meséket szőni”, Studia Litteraria, 58(1–2.), o. 103–114. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/4263 (Elérés: 19február2020).