Kőszeghy, F. (2022) „A tizenkét fejű sárkány: Eldologiasodás a posztdigitalitásban”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 225–239. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12143 (Elérés: 28 május 2023).