Gács, A. (2022) „A magányos hős mítosza és a narratívák versengése a kortárs autopatográfiákban”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 198–216. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12141 (Elérés: 28 május 2023).