Bárány, T. (2022) „Spekulatív fikció, határmunkálatok, műfaji olvasás”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 175–197. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12140 (Elérés: 28 május 2023).