Béres, N. (2022) „A hatalom és az identitás torz alakzatai: (Szabó Róbert Csaba: Alakváltók)”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 163–174. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12139 (Elérés: 28 május 2023).