Pótor, B. (2022) „Trauma, őrület, szöveg- és médiumköziség Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényében”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 147–162. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12138 (Elérés: 6 június 2023).