L. Varga, P. (2022) „»pupillák nedves sivataga«: Biomateriális szemlélet és képtechnikák Vida Gergely Mellékalak című kötetében”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 58–73. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12133 (Elérés: 28 május 2023).