Smid, R. (2022) „Másodlagos ignorancia: A metamodern zsákutcái”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 42–57. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12132 (Elérés: 28 május 2023).