Kolozsi, B. (2022) „»e kő a testnek súlya s fájdalma«: Vázlatos áttekintés a kortárs magyar líra biopoétikai vonulatáról”, Studia Litteraria, 61(3–4), o. 4–19. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12129 (Elérés: 28 május 2023).