Krupp, J. (2022) „A Tinószemű, Kirké és az »istenek«: Borbély Szilárd Bukolikatájban című kötetének antik vonatkozásai”, Studia Litteraria, 61(1–2), o. 184–197. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/11252 (Elérés: 7 december 2022).