Szabadi, I. (2021) „Felekezetek együttélése a kora újkori Szilágysomlyó mezővárosában”, Studia Litteraria, 60(1–2), o. 223–234. Elérhető: https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10081 (Elérés: 7 december 2021).