Gelenczey-Miháltz, Alirán. 2015. „Opera és misztérium: Gondolatok Jan Assmannról és A varázsfuvoláról”. Studia Litteraria 54 (1-2):99–118. https://doi.org/10.37415/studia/2015/54/4076.