Lapis-Lovas, A. C. (2019). Bibliai történetből meséket szőni. Studia Litteraria, 58(1–2.), 103–114. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/4263