Kőszeghy, F. (2022). A tizenkét fejű sárkány: Eldologiasodás a posztdigitalitásban. Studia Litteraria, 61(3–4), 225–239. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12143