Béres, N. (2022). A hatalom és az identitás torz alakzatai: (Szabó Róbert Csaba: Alakváltók). Studia Litteraria, 61(3–4), 163–174. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12139