Pótor, B. (2022). Trauma, őrület, szöveg- és médiumköziség Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényében. Studia Litteraria, 61(3–4), 147–162. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12138