Smid, R. (2022). Másodlagos ignorancia: A metamodern zsákutcái. Studia Litteraria, 61(3–4), 42–57. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12132