Kolozsi, B. (2022). „e kő a testnek súlya s fájdalma”: Vázlatos áttekintés a kortárs magyar líra biopoétikai vonulatáról. Studia Litteraria, 61(3–4), 4–19. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12129