(1)
Gelenczey-Miháltz, A. Opera és misztérium: Gondolatok Jan Assmannról és A varázsfuvoláról. Stud.litt. 2015, 54, 99–118..