(1)
Pótor, B. Trauma, őrület, szöveg- és médiumköziség Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényében. Stud.litt. 2022, 61, 147–162..