Николина, Н., & Петрова, З. (2019). Система компаративных тропов в романе Е. Водолазкина. Slavica, 48, 11 p. https://doi.org/10.31034/048.2019.08