(1)
Николина, Н.; Петрова, З. Система компаративных тропов в романе Е. Водолазкина. Slavica 2019, 48, 11 p..