[1]
Петров, А. и Рудакова, С. 2021. Эротогенез и феноменология любви в оде С. С. Боброва «Царство всеобщей любви» (1785) . Slavica. 50, (июн. 2021). DOI:https://doi.org/10.31034/050.2021.05.