(1)
Kovács-Hegedűs, V. A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba. Profuturo 2015, 5, 139-158.